Nu begynder vi på byggeriet af støjvolden i Ishøj

Kilde: Ishøj Kommune/ishoj.dk læs original artikel her

I næste uge går Ishøj Kommune i gang med byggeriet af en stor støjvold for at mindske støjgenerne fra Køge Bugt-motorvejen

Ishøj Kommune vil i næste uge (uge 11) tage hul på byggeriet af en stor støjvold langs Køge Bugt-motorvejen.

Formålet med støjvolden er at reduceret støjgenerne for de boligområder, som ligger sydøst for motorvejen.

Den nye 2,7 km lange støjvold vil være en udbygning af den eksisterende støjvold, som har vist sig ikke at være effektiv nok til at dæmpe støj i boligområderne.

Lyskryds skal ombygges

Arbejdet med at bygge støjvolden vil blive udført i to etaper, hvoraf etape 1 vil strække sig parallelt med motorvejen fra Ishøj Stationsvej til Store Vejleå.

Denne etape vil blive indledt i uge 11 med en ombygning af et lyskryds på Ishøj Stationsvej ved motorvejens frakørsel 26.

Ombygningen skal gøre det muligt at etablere et arbejdsområde og en midlertidig arbejdsvej, hvorfra lastbiler kan køre jord til byggeriet.

Før arbejdsvejen kan etableres, vil området også blive ryddet for beplantning.

En trafikberegning fra marts 2018 har vist, at ombygningen kun vil have begrænset påvirkning på trafikken i krydset ved frakørsel 26.

Som bilist vil du opleve, at lyssignalet og stoplinjen på Ishøj Stationsvej vil være rykket følge meter frem. Du skal blot følge skiltene på stedet for at afvikle trafikken bedst muligt. 

Lastbiler vil ikke køre igennem byen

Til opbygning af støjvolden skal bruges ca. 600.000 m³ jord, som vil blive transporteret fra vest eller fra Køge Bugt-motorvejen.

Det betyder, at lastbilerne med jord ikke vil køre igennem Ishøj By. Dermed vil den tunge trafik blive holdt på det overordnede vejnet for at sikre trafiksikkerheden.

Byggeriet af støjvoldens to etaper forventes afsluttet sidst i 2023.

Hvor stor skal støjvolden være?

Når den nye støjvold er bygget, vil den blive ca. 2,7 km lang med en bredde på op til ca. 60 meter. Volden vil have en højde på op til 12 meter.

Støjvolden vil strække sig fra Vejleåstien ved kommunegrænsen til Vallensbæk mod nordøst til Ørnekæret langs Ørnekærstien mod sydvest.

Området består i dag af et stort set ubebygget beplantningsbælte af træer, græs og buske i en bredde på ca. 80-100 meter. Området fungerer dels som støjafskærmning, dels som rekreativt område.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Tre kommuner får afslag på at sænke farten på motorveje

Kilde TV2 Nyheder d. 22. feb. 2019, 19:37
af David Buch
Læs original artikel på TV2 Nyheder her


16x9
Det larmer at bo ved siden af en motorvej. Nu har tre kommuner fået afslag på en ansøgning om at sænke farten. Foto: Bax Lindhardt / Scanpix Denmark

En hastighedsændring fra 110 til 90 kilometer i timen skulle gøre tre kommuner på Københavns vestegn mere støjvenlige.

Tre sjællandske kommuner har fået afslag på en ansøgning til Vejdirektoratet for at få sænket hastigheden på motorvejsstrækningerne, der krydser gennem kommunerne.

Hvidovre, Vallensbæk og Brøndby havde ansøgt om at få hastigheden på dele af Køge Bugt Motorvejen, Holbækmotorvejen og Motorring 3 sat ned fra 110 kilometer til 90 kilometer i timen, fordi det ville sænke støjniveauet nok til at gøre det acceptabelt for beboerne.

SE OGSÅ: Kommuner går sammen om at sænke farten på tre motorveje – se hvilke strækninger her

I afslaget fra Vejdirektoratet står der blandt andet, at ”hastighedsreduktioner medfører alt andet lige øget rejsetid for trafikanterne, med deraf afledte samfundsøkonomiske tab”.

Vejdirektoratet skriver videre i afslaget, at ”en målt reduktion af gennemsnitshastigheden på 20 km/h fra 110 til 90 km/h vil som udgangspunkt give en ændring i støjniveauet på ca. 2 dB.

I praksis vil en støjreduktion som følge af en 90 km/h hastighedsbegrænsning kun være hørbar uden for myldretiderne på de berørte motorveje.”

Borgmester: Ensidigt afslag

Borgmester i Vallensbæk Kommune, Henrik Rasmussen (K), er ikke overrasket over afslaget fra Vejdirektoratet:

SE OGSÅ: Støjgener: Enten kan vi høre vindmøllen eller motorvejen

– Jeg synes, at det er ærgerligt, at man i afslaget argumenterer så ensidigt for samfundsøkonomi. Samfundsøkonomi er jo meget mere end at komme hurtigt fra a til b. Det er for eksempel støjgener, der påvirker sundheden, men det regner de slet ikke på. Så det er et meget ensidigt afslag, vi har fået, siger borgmesteren til TV 2.

Afslaget fra Vejdirektoratet får dog ikke borgmesteren til at smide håndklædet i ringen:

– Vi vil blive ved med at komme med gode forslag til, hvordan man kan sikre en god infrastruktur i hovedstadsområdet. Vi klør på for at få sat penge af til for eksempel støjafskærmninger, så folk kan sidde ude i haven og sove med åbne vinduer om natten.

Beboere er plaget af støj

Kampen mod støjen i de tre kommuner har længe været på dagsordenen for de lokale.

SE OGSÅ: Lever i konstant støj fra motorvej: – Det påvirker ens psyke

Mogens Jørgensen er formand for en grundejerforening tæt ved de berørte motorveje. For ham vil en støjreduktion have stor betydning. 

– Vi kan ikke sidde ude i haven en sommerdag om eftermiddagen og drikke vores kaffe. Vi får ondt i ørerne, fordi vi har en støjbelastning på over 70 decibel, siger han.

Svend Sørensen, pensioneret ingeniør, giver ham ret.

– Det er specielt om eftermiddagen, når man sidder ude og skal nyde det, at det er meget belastende, siger Svend Sørensen.

Så meget støjer det

Takket være en nyere bekendtgørelse fra december 2017 kan kommuner anmode Vejdirektoratet om nedsættelse af hastigheder på motorveje helt ned til 60 kilometer i timen.

Argumentet for en nedsættelse af hastigheden i et byområde skal dog være af hensyn til støjgener for beboere. 

Det kriterium overholder beboerne langs motorvejene i de tre kommuner, hvor der, ifølge kommunerne selv, ligger hele 24.000 boliger, der er så berørt af støj, at det overskrider Miljøstyrelsens grænseværdi på 58 decibel

Træk i kortet for at se støjen på strækningerne. Det blå område er over 75 decibel, mens det gule er omkring 55-60 decibel.

Trafikstøj: Siger nej til fartnedsættelse på motorveje


Brøndby, Vallensbæk og Hvidovre har i første omgang fået nej til en nedsættelse af hastigheden på motorvejene for at dæmpe trafikstøjen.

Af Peter Erlitz – Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk
Kilde: sn.dk – Læs original artikel her

De tre kommuner Brøndby, Vallensbæk og Hvidovre har fået nej på en ansøgning om at få nedsat hastigheden på motorvejene for at reducere trafikstøjen.

 Læs også: Trafikstøj: Slagsmål om nedsat fart på motorveje

Det er Vejdirektoratet, der har sagt nej til ønsket fra de tre kommuner.

Ønsket gik på, at hastigheden på Køge Bugt Motorvejen, Holbækmotorvejen og Motorring 3 på strækningerne gennem Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre, skulle sættes ned fra 110 kilometer i timen til 90 kilometer i timen.

Det ville nemlig give en billig reduktion af trafikstøjen, mener de tre kommuner.

Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre kommuner havde skrevet en ansøgning til Vejdirektoratet om nedsat hastighed. De tre kommuner begrundede ansøgningen med en relativ ny bekendtgørelse, hvor man i særlige tilfælde kan vedtage en lavere hastighedsgrænse alene af hensyn til at nedbringe trafikstøjen.

Vejdirektoratet er dog ikke enigt, og har altså givet de tre kommuner afslag.

Utrættelige støjkæmpere i Hvidovre

Se indslag

Sænk farten på motorvejen til 90 km/t i boligområder og dæmp støjen med 2-3 dB…

3 dB’s reduktion i støjen svarer til en halvering af lydstyrken. Ole Birk Olesen kalder det en hørbar men lille effekt ift. den ekstra transporttid og dermed gene det vil give trafikanterne at køre et par minutter ekstra. Bemærk at hastigheden i myldretiden alligevel er under 90 km/t. Hvad mener du? Læs Transportminister Ole Birk Olesens svar til en støjplaget Gladsaxe-Borger her

Læs også:

Teaser

Nyhedsudsendelse: 19:30 – 15. feb. 2019
Kilde: TV2 Lorry – Se oprindeligt indslag her

Slut med 110: Her vil man sænke farten til 90 km/t. på motorvejen

Tre kommuner på Sjælland vil bekæmpe støj med lavere hastighed på motorvejen

Ifølge kommunerne vil en nedsættelse af hastigheden fra 110 til 90 km/t. kunne sænke støjniveauet med 2-3 dB. Foto: Jens Dresling
Ifølge kommunerne vil en nedsættelse af hastigheden fra 110 til 90 km/t. kunne sænke støjniveauet med 2-3 dB. Foto: Jens Dresling

Af: Mathias Gram

Det er ikke mange år siden, en tur på Køge Bugt Motorvejen var ensbetydende med vejarbejde, køkørsel og lavere hastighedsgrænse.

I sommeren 2017 blev grænsen igen sat op til 110 km/t. på den nu ottesporede motorvej – men grænsen kan meget vel allerede være på vej ned igen. Trafikstøjen er nemlig så svær at leve med for borgerne i omegnskommunerne Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre, at kommunerne har ansøgt om at sænke hastigheden til 90 km/t.

Og det skal ikke bare være på den del af Køge Bugt Motorvejen, der løber gennem de tre kommuner. Også på Holbækmotorvejen og Motorring 3 skal bilisterne lette foden fra speederen, hvis det står til de tre kommuner.

Det skriver Sjællandske.

Støjen kan sænkes 2-3 dB

Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre er gået sammen i en officiel ansøgning til Vejdirektoratet. Her peger de ifølge avisen på en ny bekendtgørelse, der gør det muligt at sænke hastighedsgrænsen i ‘særlige tilfælde’, hvis det har en positiv effekt på trafikstøjen.

Det er kommunernes opfattelse, at støjgenerne omkring de tre motorveje er så massive, at det kan kategoriseres som et særligt tilfælde.

– En hastighedsændring vil, uden de store omkostninger, kunne bidrage til at nedbringe støjniveauet i området med omkring 2-3 dB og yderligere også have en positiv effekt på trafiksikkerheden, skriver kommunerne ifølge Sjællandske i ansøgningen.

Et stigende problem

I ansøgningen peger de også på, at de tre kommuner er blandt de mest støjplagede i landet. Støjen ligger over de vejledende grænseværdier i 24.000 boliger, og ifølge avisen kommer den i over halvdelen af tilfældene udelukkende fra motorvejene.

I takt med, at trafikken stiger på motorvejene omkring hovedstaden, øges presset derfor også på borgerne, der bor omkring dem. Kommunerne skriver i ansøgningen, at de ‘oplever et stigende pres fra borgere, borgergrupper og grundejerforeninger, som klager over støjen, manglende nattesøvn og mulighed for at opholde sig uden for deres boliger’.

Ifølge Sjællandske har Vejdirektoratet ikke nogle konkrete planer om at mindske støjgenerne omkring motorvejene i de tre kommuner, og det er også en del af begrundelsen bag ansøgningen.

Kilde: Ekstra Bladet – Læs original artikel her

Der skal køres 20 km/t langsommere på motorveje i disse kommuner

MICHAEL LEANDER BECH SÆRKJÆR

En relativ ny bekendtgørelse gør, at kommuner i særlige tilfælde kan vedtage en lavere hastighedsgrænse alene af hensyn til at nedbringe trafikstøjen. Det har tre sjællandske kommuner gjort, skriver Sjællandske Nyheder.
En relativ ny bekendtgørelse gør, at kommuner i særlige tilfælde kan vedtage en lavere hastighedsgrænse alene af hensyn til at nedbringe trafikstøjen. Det har tre sjællandske kommuner gjort, skriver Sjællandske Nyheder. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Trafikstøjen er tilsyneladende alt for høj i tre sjællandske kommuner.

Derfor vælger Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre Kommune nu at sænke farten fra 110 km/t til 90 km/t på motorvejene.

De tre kommuner oplever i særdeleshed støjgener fra Køge Bugt Motorvejen, Holbækmotorvejen og Motorring 3, og man forventer nu, at en fartsænkning vil reducere støjen.

Det sker efter, at Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre Kommune skrev en ansøgning til Vejdirektoratet om nedsat hastighed.

De tre støkramte kommuner mener, at motorvejsstrækningerne er »særlige tilfælde«.

De begrunder derfor ansøgningen med en relativ ny bekendtgørelse, hvor man i særlige tilfælde kan vedtage lavere hastighedsgrænser alene af hensyn til at nedbringe trafikstøj, skriver Sjællands Nyheder.

Kommunerne peger på, at Vejdirektoratets støjkortlægning viser, at de – sammen med Solrød – udgør top-4 i hele landet, når det gælder andelen af boliger, som er berørt af støj fra motorveje.

Andelen ligger på cirka 30 procent.

Halvdelen af kommunernes boliger, som er 24.000, oplever støj, som ligger over den vejledende grænseværdi.

60 procent af de støjramte boliger ligger over grænseværdien alene på grund af støj fra motorveje.

Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre angiver samtidig, at der ikke er udsigt til støjreducerende foranstaltninger på motorvejsstrækningerne.

Vejdirektoratet har heller ingen konkrete projekter listet i deres støjhandlingsplan for områderne, skriver Sjællandske Nyheder.

Kilde: BT, Læs original artikel her


Tre kommuner vil sænke farten på motorveje

Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre kommuner vil sænke farten på motorvejene for at reducere trafikstøjen.
Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre kommuner vil sænke farten på motorvejene for at reducere trafikstøjen. Foto: Kenn Thomsen

Tre kommuner vil sænke farten på motorveje

Hastigheden på Køge Bugt Motorvejen, Holbækmotorvejen og Motorring 3 på strækningerne gennem Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre, skal sættes ned fra 110 kilometer i timen til 90 kilometer i timen.

Det vil nemlig give en billig reduktion af trafikstøjen, mener de tre kommuner.

Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre kommuner har skrevet en ansøgning til Vejdirektoratet om nedsat hastighed. De tre kommuner begrunder ansøgningen med en relativ ny bekendtgørelse, hvor man i særlige tilfælde kan vedtage en lavere hastighedsgrænse alene af hensyn til at nedbringe trafikstøjen.

Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre kommuner mener, at motorvejsstrækningerne er »særlige tilfælde«.

Læs også: Vejdirektoratets handlingsplan 2018-2013

De tre kommuner påpeger, at Vejdirektoratets egen støjkortlægning viser, at de – sammen med Solrød – udgør top-4 i hele landet, når det gælder andelen af boliger, som er berørt af støj fra motorveje. Andelen ligger på cirka 30 procent.

I alt er 24.000 boliger i de tre kommuner berørt af støj over den vejledende grænseværdi, svarende til 50 procent af kommunernes boliger. 60 procent af de støjplagede boliger ligger over grænseværdien alene på grund af støj fra motorveje.

Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre fremhæver også, at de motorveje, der gennemskærer de tre kommuner, hører til de mest trafikere i hele landet, og at der er kraftigt stigende trafikmængder.

»Med den voksende bevidsthed om trafikstøjens skadelige virkninger … er det ikke underligt, at alle tre kommuner oplever et stigende pres fra borgere, borgergrupper og grundejerforeninger, som klager over støjen, manglende nattesøvn og mulighed for at opholde sig uden for deres boliger,« lyder det i henvendelsen fra de tre kommuner.

Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre påpeger også, at der ikke er udsigt til støjreducerende foranstaltninger på motorvejsstrækningerne i de tre kommuner. Vejdirektoratet har ingen konkrete projekter listet i deres støjhandlingsplan for området, hedder det i ansøgningen.

»En hastighedsændring vil, uden de store omkostninger, kunne bidrage til at nedbringe støjniveauet i området med omkring 2-3 dB og yderligere også have en positiv effekt på trafiksikkerheden,« siger Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre kommuner i ansøgningen.

Kilde: SN.dk – Læs original artikel her

Vestegnen – 14. februar 2019 kl. 17:43
Af Peter Erlitz
Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kilde: SN.dk – Læs original artikel her

Regeringens mange planer vil give meget mere trafik…

…i Gladsaxe kommune og meget mere trafikstøj. Nej tak siger vi der bor i Gladsaxe kommune. Trafikstøjen overskrider i forvejen alle anbefalede grænseværdier for trafikstøj.

Støt op om kampen imod trafikstøj fra motorvejene.
På trafikstøj.nu (trafikstøj.nu) kan du nu skrive under på at du støtter op om kampen imod trafikstøj i Danmark (klik på Underskriftsindsamling i menu)
Du kan også underskrive via facebook siden: www.facebook.com/trafikstojnu/under fanebladet “Underskriv”
En 3. mulighed er på: https://www.skrivunder.net/stop_trafikstoej. Vi samler alle underskrifter, så du behøver kun skrive under et sted.

På forhånd tak for din opbakning… Jo flere jo bedre

🙂


Høringssvar: Københavnerne vil ikke have regeringens mange motorveje

Original Artikel fra ING.DK Af Mads Lorenzen Følg @MadsLorenzorro 25. jan 2019 kl. 12:22

Regeringen har milliardplaner for Københavns trafik, som strider direkte imod borgernes egne visioner for byen og den nuværende transportstrategi i hovedstaden. Teknikborgmester kalder planen »kulsort«.

Ifølge regeringens nye transportplan for hovedstadsområdet skal der bygges en række nye motorveje uden om og ind mod København. En »vitaminindsprøjtning«, som regeringen kalder det.

Læs også: Regeringen lancerer revideret fingerplan: Inddrager dele af de grønne kiler (ing.dk/artikel/regeringen-lancerer-revideret-fingerplan-inddrager-dele-de-groenne-kiler-223524)

Men initiativet er fejlmedicinering og vil spilde milliarder i snesevis på trafikprojekter, som byen hverken vil få eller har brug for, lyder den krasse kritik fra Københavns Kommunes teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL), der kalder trafikplanen »kulsort«.

»Hvis man virkelig vil give København vitaminer, der gør byen sundere og renere, skal man fortsætte den linje, vi allerede har lagt i Københavns Kommune,« siger hun og tilføjer:

»I stedet for at komme med så mange motorveje, burde de lytte til, hvad københavnerne rent faktisk vil have, og det er ikke flere biler.«

Mod borgernes ønske

Københavns Kommune er i skrivende stund i gang med den kommuneplanstrategi (www.kk.dk/indhold/okonomiudvalgets-modemateriale/24042018/edoc-agenda/cdc6aafb-5f5a-486d-a524-5bd…), som enhver kommune skal udarbejde hvert fjerde år.

Her spørges borgere og organisationer om deres ønsker for kommunen. Derudover laves der en statistisk randomiseret undersøgelse blandt kommunens borgere, og ambitionerne for København er klare.

Københavnerne vil have flere cykler og færre biler. Derudover bør byggeri »ikke ske uden omtanke for byens eksisterende kvaliteter, grønne områder og identitet«, står der i en foreløbig opsummering fra høringen, som Ingeniøren har fået indsigt i.

»Det er ikke motorveje, vi har brug for, så det er ikke det, vi vil foræres. I stedet vil vi hellere have nogle andre statslige investeringer. Vi har for eksempel længe sammen med yderkommunerne efterspurgt park’n’ride, hvor man i yderkanterne af København kan parkere bilerne. Vi har ikke plads til, at alle kører hele vejen ind til København,« siger teknik- og miljøborgmesteren.

Få folk væk fra bilerne

»København har lige nu relativt stor succes med at flytte bilister over til at cykle eller bruge offentlig transport, og det er den succes, der gør, at København ikke drukner i trafikpropper, som vi ser det i andre europæiske storbyer,« siger Ninna Hedeager Olsen.

Selvom der er tale om milliardstore statslige investeringer i den københavnske infrastruktur, ville borgmesteren ønske, regeringen havde brugt de mange penge på noget, københavnerne rent faktisk efterspørger.

Havnetunnelen, som regeringen har planlagt, vil alene koste i omegnen af 20 milliarder kroner, og eventuelle udgifter til motorveje kommer oveni.

Læs også: Ny transportplan: Regeringen vil udvide københavner-motorveje (ing.dk/artikel/ny-transportplan-regeringen-vil-udvide-koebenhavner-motorveje-223520)

»Jeg ville ønske, staten havde brugt pengene på for eksempel at lægge nogle af de eksisterende veje ned under jorden,« siger Ninna Hedeager Olsen, der også gerne så forbedringer af den offentlige transport og cykelinfrastrukturen.

»I København er vi ved at være der, hvor trængslen er større på cykelstierne end på vejene.«

Minister: Miljøzoner vil hjælpe

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) erkender, at hovedstaden har en udfordring med luftforurening og fremhæver over for Ingeniøren, at regeringen med et udspil i efteråret lagde op til at gøre noget ved det:

»I forbindelse med udspillet har vi lagt op til at forstærke kontrollen i miljøzonerne, der gør det svært at komme ind i København med meget forurenende vare- og lastvogne, der kører på diesel og benzin,« siger ministeren.

Men ifølge teknikborgmesteren rammer miljøzonerne i regeringens udspil kun gamle lastbiler, der alligevel snart udfases. Og Ninna Hedeager Olsen synes, det er et kæmpe problem, at de slet ikke påvirker privatbiler.

»Outreret syn på biler«
Ole Birk Olesen køber generelt ikke præmissen om, at hovedstaden ønsker og har brug for noget andet.

»Jeg synes, Enhedslisten har et outreret syn på, at man ikke bør have biler i København overhovedet, og det er jo hverken realistisk eller ønskeligt,« lyder det fra ministeren, der understreger, at cykelstier per definition er kommunernes eget ansvar, som det er tilfældet med kommunale veje.

»Jeg er ikke enig i, at det ikke er i københavnernes interesse, at der er god infrastruktur til og fra København, men jeg må pointere, at planen er for hovedstaden, ikke kun for Københavns Kommune,« siger ministeren.

Læs også: Større afhængighed af biler: Regeringen lemper kravet om at bygge ved stationer (ing.dk/artikel/stoerre-afhaengighed-biler-regeringen-lemper-kravet-at-bygge-ved-stationer-223519)

Men Københavns Kommune er heller ikke alene med sin kritik. I omegnskommunen Gladsaxe, der kan se frem til at få en af de nye, trafikale hovedårer gennem kommunen, er der også stor utilfredshed med transportplanen.

»Regeringens udspil er en katastrofe for nordlige omegnskommuner som Gladsaxe. Flere biler nordfra, flere biler sydfra, flere fra vest. Og de skal alle sammen ind igennem Gladsaxe. Det giver mere trængsel og mere støj til skade for de i forvejen hårdt plagede borgere, der bor i de tætbefolkede områder,« siger kommunens borgmester, Trine Græse.

»Samtidig vælger regeringen at skrotte den nordlige halvdel af den Motorring 5, som ellers skulle sikre, at de biler, der ikke havde ærinde i København, kunne dirigeres uden om de tætbefolkede områder. Det er ikke godt nok,« fortsætter hun i en pressemeddelelse.

#Biler#Byplanlægning#Forurening#trafikstøj#vejstøj#støjfraveje#motorring3#hillerødmotorvejen#gladsaxe

Bred aftale giver mulighed for rekreative støjværn ved motorveje

Sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti åbner regeringen op for at opføre naturparker som støjvolde langs motorveje på Vestegnen.

Hyldager Bakker i Albertslund er et eksempel på et projekt, der kombinerer støjværn med rekreativt område. Et flertal i Folketinget have flere projekter som dette.Foto: Hasløv & Kjærsgaard

Grønne, bakkede områder langs motorvejsnettet på Vestegnen, der fungerer som støjvolde, er en god idé.

Det mener regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der i forbindelse med den igangværende revision af Fingerplanen vil åbne op for flere projekter, hvor anlagte naturparker langs motorveje skal dæmpe trafikstøjen.

Det fremgår i en aftale, parterne har indgået om styrket naturhensyn.

– Vi har besluttet, at der bliver mulighed for at opføre støjvolde, der blandt andet på Vestegnen kan dæmpe den trafikstøj, som plager rigtig mange derude, siger erhvervsminister Rasmus Jarlov fra De Konservative til TV 2 Lorry.

Læs også:Storstilet projekt: Her skal bakker skærme for motorvejsstøj 


Det står der i aftaleteksten​​​​​​ 

Aftaleparterne er enige om behovet for at kigge på, hvordan man kan mindske trafikstøj i boligområder. 

Der igangsættes derfor et servicetjek af, om kommunerne i planloven kan gives yderligere redskaber og muligheder for forebyggelse og reduktion af vejstøj. 

Regeringen vil som en del heraf åbne mulighed for at opføre støjvolde i de grønne kiler langs motorvejen, i forbindelse med den igangværende revision af Fingerplanen.Se mindre


Minister: Pænere med træer end betonmure

Her kan man se, hvor støjvolden i Albertslund er udset til at være. Der skal samtidig bygges boliger i området, der er markeret med en rød streg. Foto: Hasløv & Kjærsgaard

Her kan man se, hvor støjvolden i Albertslund er udset til at være. Der skal samtidig bygges boliger i området, der er markeret med en rød streg. Foto: Hasløv & Kjærsgaard 

Ministeren var tidligere på måneden i Albertslund for at se nærmere på kommunens planer om at anlægge landskabsprojektet Hyldager Bakker ved Holbækmotorvejen, der skal fungere som en enorm støjvold med indbygget sports- og naturpark.

Her glæder borgmester Steen Christiansen fra Socialdemokratiet sig over det brede flertal, der vil tillade støjvolden.

– Det er utrolig positivt. Det betyder, at 1200 boliger bliver støjdæmpet, og vi får mulighed for at opføre 250 nye i området. Stor ros til regeringen og forligspartierne for at have arbejdet så hurtigt, siger han til TV 2 Lorry.

Mødet har tilsyneladende efterladt Rasmus Jarlov inspireret.

– Det er meget pænere for landskabet at man bygger en vold med træer på, frem for at man opfører en mur af plastik og beton. For mig virker det som en god måde at holde støjen nede, mens man bevarer rekreative områder, siger erhvervsministeren til TV 2 Lorry.

Læs også: Nyt rekreativt område skal dæmpe støj fra motorvej

Erhvervsminister Rasmus Jarlov besøgte Hyldagergrunden i Albertslund for at høre nærmere om et storstilet projekt. 

To fluer med ét smæk

I Socialdemokratiet har folketingsmedlem fra Rødovrekredsen Morten Bødskov længe slået på tromme for støjvolde – blandt andet ved Ørnekærs Vænge ved Køge Bugt Motorvejen.

Han er derfor svært begejstret over punktet, der er skrevet ind i aftaleteksten. Et punkt, han selv har arbejdet på at få inkluderet.

– Vi er både begunstiget og belastet af, at vi på Vestegnen lever tæt på hinanden og tæt på trafikken. Grønne områder er noget, der er efterspurgt, og det samme er støjdæmpende tiltag, siger han til TV 2 Lorry.

– Hvis du laver en støjvold i eksempelvis en af vores grønne kiler, så nedsætter den dels støjen, men samtidig skabes der også et grønt område, som flere vil bruge og sætte pris på.

  Foto: TV 2 Lorry 

Dermed landskabsprojektet Hyldager Bakker i Albertslund fået endnu et rygstød. Bevæbnet med regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiets hensigtserklæringer, kan flere være på vej. Efterspørgslen efter grønne områder og støjdæmpende foranstaltninger er i hvert fald til stede på Vestegnen, forklarer Bødskov.

– Et af de punkter, der kom frem ved høringen om trafikstøj i Albertslund, var, at man dels gerne vil have støjværn, men også gerne vil have rekreative områder. Så ved at åbne op for støjvolde i grønne kiler får man ligesom det bedste fra to verdener, siger Morten Bødskov.

Omkring 700.000 boliger i Danmark er plaget af trafikstøj. 300.000 af dem ligger i hovedstadsregionen.

Ny naturpark i Albertslund skal værne mod støj.  Foto: Hasløv & Kjærsgaard

Kilde: TV2 Lorry – Læs/Se originalt indslag her
21. dec 2018, kl. 18:35 
Magnus Ankerstjerne