Ny forskning kobler trafikstøj og tarmkræft

For første gang har forskere undersøgt sammenhængen mellem trafikstøj og en af de hyppigste kræftsygdomme i Danmark, nemlig tarmkræft. Resultaterne viser, at det øger risikoen for at udvikle tarmkræft senere i livet, hvis man er udsat for et højt niveau af trafikstøj.

Vores resultater viser, at hvis man bor i et område hvor der er meget trafikstøj, øger det risikoen for, at man senere i livet udvikler tarmkræft.

Nina Roswall, ph.d. og postdoc ved Kræftens Bekæmpelse

Den støj mange af os er udsat for i dagligdagen, har gennem noget tid været i forskernes søgelys. Støj har nemlig i flere undersøgelser vist sig at øge risikoen for en række sygdomme, som blandt andet diabetes, hjerte-karsygdomme, lymfe- og brystkræft. 

Nu har forskere for første gang set nærmere på en anden hyppig kræftsygdom, nemlig tarmkræft. Og også her ser trafikstøj ud til at spille en rolle. Det forklarer postdoc Nina Roswall fra Kræftens Bekæmpelse, der har stået i spidsen for den nye undersøgelse: 

– Vores resultater viser, at hvis man bor i et område hvor der er meget trafikstøj, øger det risikoen for, at man senere i livet udvikler tarmkræft. Tarmkræft er en sygdom, der udvikler sig langsomt, og vores undersøgelse viser, at risikoen for at blive syg, er forhøjet ti år efter, at man har boet på en adresse med meget støj, siger Nina Roswall. 

Risikoen for senere at udvikle tarmkræft stiger med 18 pct. for hver 10 dB, man er udsat for. Forskerne har vist en øget risiko for tarmkræft op til et støjniveau på 67 dB. 

Forskerne har også undersøgt støj fra tog og jernbaner, men denne type lyde påvirkede ikke risikoen for at udvikle tarmkræft. 

Viden kan forebygge sygdom
Forskerne ved ikke, hvorfor risikoen for tarmkræft øges. Men andre undersøgelser har vist, at det formentlig skyldes, at støjen enten påvirker nattesøvnen og derigennem hormoner som eksempelvis døgnrytmehormonet melatonin, eller at den udløser et stress-respons i kroppen. 

Den nye undersøgelse viser, at det ikke er alle typer tarmkræft, hvor risikoen øges. Det er især risikoen for de såkaldt distale tumorer – som er kræftknuder i slutningen af tyktarmen – som er forøget, mens støj ikke øger risikoen for kræft i endetarmen. Forskerne vurderer, at omkring 175 tilfælde af distale tumorer om året kan tilskrives trafikstøjen, men tilføjer dog at dette tal er forbundet med stor usikkerhed, da det er første studie af sin slags.

– Forskellene understreger, at der ligger biologiske mekanismer bag, som vi endnu ikke kender. Derfor er det vigtigt med mere forskning i dette område. For mere viden er nødvendig, hvis vi eksempelvis skal vide, hvordan vi bedst forebygger sygdomme hos de mennesker, der bor i områder med meget støj, siger Nina Roswall. 

Selv om de endelige årsager til støjens skadelige virkning altså ikke er fuldstændig klarlagt, er der alligevel nogle gode råd til, hvad man kan gøre, hvis man er blandt de mange, der har trafikken tæt på sit hus. 

– Hvis det er muligt, kan man måske indrette sit soveværelset i et rum, der vender væk fra vejen. Og hvis man står for at skulle skifte vinduer, kan man overveje at vælge en type, der mindsker støjen inde i huset mest muligt, siger Nina Roswall.

Resultaterne er offentliggjort her: Roswall et al.: Modelled traffic noise at the residence and colorectal cancer incidence – a cohort study. Cancer Causes Control (2017)

Læs mere om forskningen hos Kræftens Bekæmpelse

Forskere skal undersøge om støj kan give kræft

Trafikstøj øger risiko for lymfekræft

Bag om forskningen

Den nye undersøgelse er baseret på data fra 51.283 deltagerne i Kræftens Bekæmpelses store befolkningsundersøgelse, ’Kost, kræft og Helbred’. Som noget unikt på verdensplan har forskerne viden om, hvilke adresser deltagerne har boet på, fra 1987 til 2012. Ved hjælp af matematiske modeller har forskerne beregnet, hvor meget støj fra de nærliggende veje, deltagernes hjem er udsat for. 

I perioden fra 1987 til 2012 har 1.134 af deltagerne udviklet tarmkræft, og efter at have taget højde for andre faktorer, der kunne øge risikoen for tarmkræft, fandt forskerne altså frem til, at trafikstøj altså øgede risikoen for tarmkræft.

Sidst ændret 05.07.2017


Af Mette Vinter Weber

Trafikstøj forbindes med øget risiko for tarmkræft

Ny forskning fra Kræftens Bekæmpelse viser, at trafikstøj kan kobles til tarmkræft. Støj stresser formentlig kroppen og giver anledning til en lang række sygdomme, siger forsker. Pas på med at overfortolke, mener en anden forsker.

trafikstøj, tarmkræft
Trafikstøj ser ifølge et nyt studie ud til at øge risikoen for visse former for tarmkræft. Trafikstøj kan lede til flere former for kræft og andre sygdomme, siger forsker. (Foto: Shutterstock)

Kristian Sjøgren
Journalist
 
05 juli 2017
KRÆFT Kilde: Videnskab.dk – Læs original artikel her

Bor du tæt på en vej, hvor der er meget larm fra trafikken, stiger din risiko for at udvikle visse former for tarmkræft med 18 procent, for hver 10 decibel støjniveauet går op.

Det viser ny forskning fra Kræftens Bekæmpelse, som putter tarmkræft i bunken af sygdomme, hvor risikoen sandsynligvis stiger, hvis folk bor i et område med meget trafikstøj.


Historien kort

  • Personer, der lever i områder med meget trafikstøj, har øget tendens til at udvikle visse former for tarmkræft.
  • Sammenhængen kan skyldes stress forårsaget af dårlig nattesøvn.
  • Læg soveværelset ud mod gården for at sikre en god nattesøvn, siger forsker.

De andre er blandt andet brystkræft og lymfekræft samt diabetes og hjerte-kar-sygdomme, Blødning eller blodprop i hjernen.

Årsagen til sammenhængen mellem trafikstøj og risikoen for at udvikle kræft og andre sygdomme skal ifølge forskerne bag det nye studie findes i, at trafikstøj formentlig forstyrrer nattesøvnen og stresser kroppen. Det giver grobund for, at de forskellige sygdomme kan bryde frem.

»Sammenhængen skyldes nogle underliggende biologiske mekanismer, som vi ikke kender til endnu. Men årsagen er muligvis, at trafikstøj forstyrrer nattesøvnen, og det påvirker hormoner i kroppen, som kan spille ind i udviklingen af de forskellige sygdomme,« fortæller postdoc ved Kræftens Bekæmpelse Nina Roswall, der står bag det nye studie.

Studiet er for nylig offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Cancers, Causes & Control.

Jo mere støj, des mere kræft

Det nye studie er det første af sin slags til at finde en sammenhæng mellem trafikstøj og risikoen for at udvikle tarmkræft.


Om decibel

Decibel er et mål for lydstyrke. Jo højere decibel, des højere lyd.

I danske storbyer er lydniveauet fra trafikken mellem 40 og 70 decibel. Et jetfly, der letter, udsender støj med 140 decibel, mens en rockkoncert typisk ligger på 115 decibel.

Mennesker taler med omkring 60 decibel. I et soveværelse med lukkede vinduer er lydniveauet cirka 20 decibel.


Forskerne har i undersøgelsen set på, hvor meget trafikstøj mere end 50.000 danskere har været udsat for i deres hjem og deres risiko for at udvikle tarmkræft 10 år senere. Mere om det i næste afsnit.

Ifølge undersøgelsen stiger risikoen for visse former for tarmkræft med 18 procent, for hver 10 decibel trafikstøj undersøgelsesdeltagerne havde været udsat for i deres hjem 10 år forinden.

Undersøgelsesdeltagerne boede fortrinsvis i København og Aarhus, hvor støjniveauet fra trafikken primært ligger i intervallet fra 40 decibel til 70 decibel.

»Vi har tidligere set en sammenhæng mellem trafikstøj og risikoen for at udvikle bryst- og lymfekræft, så det giver god mening, at trafikstøj også kan påvirke risikoen for at udvikle andre typer kræft,« siger Nina Roswall.

støj soveværelse by hund
Hvis man har meget støj udenfor, og det er muligt, bør man flytte soveværelser ind mod gården frem for ud mod gaden. (Foto: Shutterstock)

Undersøgt mere end 50.000 danskere

I det nye studie har forskerne undersøgt 51.283 danskere, som deltog i Kræftens Bekæmpelses store befolkningsundersøgelse ‘Kost, Kræft og Helbred’, som startede i midten af 1990’erne.

Forskerne kender via undersøgelsesdeltagernes CPR-numre til deres adresser, og ved hjælp af trafikdata har de kunnet lave matematiske modeller for, hvor meget støj undersøgelsesdeltagerne enkeltvis har været udsat for i deres hjem.

Nina Roswall tog med kollegaer udgangspunkt i, hvor meget trafikstøj undersøgelsesdeltagerne var udsat for i midten af 1990’erne og kiggede 10 år efter, om undersøgelsesdeltagerne havde udviklet tarmkræft.

Forskerne har ved hjælp af det danske Cancerregister været i stand til at finde ud af, at 1.134 af undersøgelsesdeltagerne udviklede tarmkræft.

Her fandt de, at jo mere trafikstøj deltagerne havde været udsat for i deres hjem, des større var risikoen for, at de havde udviklet tarmkræft i løbet af opfølgningsperioden.

Forskerne justerede i deres beregninger for forskellige områders sociale forhold samt personernes indkomst, uddannelse og ægteskabelig status. Forskerne justerede ikke for forurening, da der ikke er fundet en sammenhæng mellem luftforurening og tarmkræft.


Kræftens Bekæmpelse forsker videre

Forskerne fra Kræftens Bekæmpelse er nu i gang med at stable et stort nordisk studie på benene, hvor de vil prøve at genfinde sammenhængene i et større studie samt komme tættere på en forklaring på, hvorfor trafikstøj kan lede til forskellige former for kræft.


Andre faktorer kan spille ind

Det nye studie er baseret på solid data samt analyser deraf og illustrerer på forbilledlig vis, hvad de danske registre, eksempelvis det danske Cancerregister, kan bruges til.

Det mener klinisk lærestolsprofessor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, Henrik Kolstad.

»De giver os unikke muligheder for at sige noget om, hvordan miljøet påvirker vores krop og helbred,« siger han.

Henrik Kolstad har ikke deltaget i det nye studie, og selvom han roser det, mener han alligevel, at man skal passe på med at være alt for skråsikker i sine konklusioner omkring sammenhængen mellem trafikstøj og tarmkræft.

»Man bliver nødt til at tage sine forbehold i konklusionerne. Det er svært at udelukke, at andre faktorer, eksempelvis sociale forhold, spiller ind. Disse faktorer hænger sammen med ens indkomst, som igen er bestemmende for, hvor tæt man bor på støjende veje. Det kan være, vi ser effekten af disse faktorer og ikke effekten af støj,« siger Henrik Kolstad.


Om tarmkræft

Cirka 1.500 mænd og 1.500 kvinder får hvert år en diagnose med tyktarmskræft.

10.965 danskere levede ved udgangen af 2014 med sygdommen.

60 procent af dem, som bliver ramt af sygdommen, er i live 5 år efter diagnosen.


Specielt mener forskeren, at man skal være varsom med, hvad man melder ud i offentligheden.

»Det ser ud til, at denne undersøgelse er den første og hidtil eneste, som viser sammenhængen mellem støj og tarmkræft. Indtil flere undersøgelser af andre befolkningsgrupper har vist de samme resultater, bør man have ‘in mente’ det gamle ordsprog om, at én svale gør ingen sommer, og være varsom med, hvor bastant man melder ud i offentligheden,« siger Henrik Kolstad.

Påvirker nogle tarmkræft-typer mere end andre

løsning støj kræft værn
En løsning til at mindske støj kan være at bygge flere støjværn. (Foto: Shutterstock)

Interessant er det dog, at trafikstøj ifølge det nye studie ikke påvirker alle former for tarmkræft lige meget.

Således fandt forskerne, at trafikstøj primært har en effekt på risikoen for at udvikle såkaldte distale tumorer, der er kræftknuder i slutningen af tyktarmen.

Forskerne fandt ingen sammenhæng mellem trafikstøj og risikoen for at udvikle kræft i endetarmen.

Alligevel giver resultatet god mening ifølge Nina Roswalls teori om sammenhængen mellem kræft og trafikstøj.

»Vi har en formodning om, at udviklingen af forskellige sygdomme i relation til udsættelse for trafikstøj skyldes forstyrret nattesøvn og et kropsligt stress. Derfor giver det også biologisk mening, at trafikstøj kan øge risikoen for netop distale tumorer. Det understreger, at der ser ud til at findes en biologisk mekanisme, som er skyld i det her,« forklarer Nina Roswall.

Læg soveværelset ud mod gården

Det nye studie kan ifølge Nina Roswall være med til at lægge politisk pres på de institutioner, som står for at sikre, at danskerne lever i et så støjfrit miljø som muligt.

Støjreduktion kan blandt andet ske ved at bygge støjværn og asfaltere veje med støjdæmpende asfalt.

Men personer, som bor i områder med meget trafik, kan også gøre noget selv for at mindske risikoen for ikke bare tarmkræft, men også brystkræft, lymfekræft, diabetes og hjertekarsygdomme.

»Jeg vil anbefale, at man, hvis man bor i et område med meget trafikstøj, har sit soveværelse ud mod en gård eller lignende, og at man har så støjisolerende vinduer som muligt. Det kan måske være med til at sikre nattesøvnen og nedbringe risikoen for de forskellige sygdomme,« siger Nina Roswall.

Kilder

Forskere skal undersøge, om støj kan give kræft

08-05-2017
Forskning fra blandt andre Kræftens Bekæmpelse peger på, at støj muligvis kan øge risikoen for blandt andet brystkræft. Men man ved imidlertid meget lidt om sammenhængen mellem støj og kræft. En ny stor, nordisk undersøgelse med Kræftens Bekæmpelse i spidsen skal i de næste fire år blandt andet undersøge, om støj øger risikoen for bryst- og tarmkræft.

Ny forskning skal undersøge, om støj kan øge risikoen for kræft. Arbejdet ledes af seniorforsker Mette Sørensen fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning

Mange af os vil formentlig foretrække lyden af fuglefløjt frem for lyden af en susende motorvej eller støj fra maskiner i en produktionshal. Men hvor skadeligt er støj egentlig for vores helbred? Og kan det ligefrem føre til så alvorlige sygdomme som kræft? Det spørgsmål skal en række forskere fra Danmark, Norge, Sverige og Finland forsøge at finde svar på. Arbejdet er støttet med 10 mio. norske kroner fra Nordforsk-Fonden, og det er seniorforsker Mette Sørensen fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, der skal koordinere arbejdet.

Forskerne skal ved hjælp af avancerede matematiske modeller beregne den støj, som de i alt 150 000 deltagere fra fire lande, er udsat for. Det er både støj på arbejdspladsen og støj hjemme – fra motorveje, lufthavne, jernbaner og trafikerede veje, hvor forskerne kan beregne, hvor mange decibel deltagernes hjem hver dag rammes med.

– Vi vil undersøge, om der er en sammenhæng mellem støj og bryst- og tarmkræft. Både i forhold til risikoen for at få sygdommene og for sandsynligheden for at overleve. Vi er også interesserede i at undersøge, om der er forskel på hvor og hvornår støjen opleves. Er det eksempelvis værre at være udsat for støj hjemme end på arbejdet – eller omvendt? Og er det mest skadelige at være udsat for støj hele døgnet, dvs. både på arbejde og hjemme, da kroppen dermed ikke oplever stille, restituerende perioder, siger Mette Sørensen.

Der er også forskel på typerne af støj, og forskerne vil også registrere, om det har forskellig betydning, om man eksempelvis er udsat for støj fra en vej, kort intens støj fra en lufthavn eller rumlen fra en jernbane.

De andre nordiske deltagere har andre forskningsfelter, og de undersøger blandt andet, om støj øger risikoen for fedme, hjerte-kar sygdomme, samt risiko for komplikationer ved graviditet.

Viden kan forebygge
Tidligere undersøgelser fra blandt andet Kræftens Bekæmpelse har peget på, at støj nær boligen fra vej og jernbaner kan øge risikoen for brystkræft. Man ved ikke, hvad årsagen er, men en teori er, at det forstyrrer nattesøvnen, og på den måde påvirker hjernens produktion af døgnrytmehormonet melatonin.

For mange er støj en del af hverdagen. Omkring 30 pct. af danskerne er hver dag udsat for støj med så mange decibel, at det overstiger miljøstyrelsens grænseværdier. Det er derfor vigtigt at vide, om man kan blive syg af støjen, fordi det vil gøre det muligt at forebygge sygdomme.

– I byer eller nær anden trafik kan støjskærme, støjreducerende bildæk, støjdæmpende asfalt eller lyddæmpende vinduer, måske være en løsning. Men første skridt er, at vi får mere viden om, hvordan støjen påvirker os, siger Mette Sørensen.

Forskningsprojektet går i gang i løbet af 2017 og forventes afsluttet i slutningen af 2020

Kilde: Kræftens Bekæmpelse, Læs original artikel her


Fra: Camilla Stolt Nielsen <stolt@cancer.dk>
Dato: 14. januar 2019 kl. 13.50.54 CET
Emne:Vedr. trafikstøj og risiko for kræft – begrænset evidens

Jeg har nu undersøgt:

1.     Trafikstøj og risiko for kræft (hos forskningsafdelingen)

2.    Om KB politisk kan bakke et forslag om at mindske trafikstøj op.

Svar fra Forskning ved Mette Sørensen, seniorforsker:

Vi har lavet forskningsprojekter om hvorvidt trafikstøj øger risikoen for kræft. I et studie fandt vi at udsættelse for vejstøj samt udsættelse for jernbanestøj begge øgede risiko for en type brystkræft, nemlig østrogen-receptor negative brystkræft (men ikke østrogen-receptor positiv). Et tysk studie har senere peget i samme retning og et andet dansk studie har netop vist en sammenhæng mellem trafikstøj og østrogen-receptor positiv men ikke østrogen-receptor negativ. Der er derfor flere studier der peger i retning af at der kan være en sammenhæng mellem støj og brystkræft men der er ikke nok evidens til at vi kan gå ud og konkludere at der er sammenhæng. Vi har lidt information om trafikstøj og brystkræft på cancer.dkhttps://www.cancer.dk/brystkraeft-mammacancer/aarsager-brystkraeft/aarsager-brystkraeft-livsstil/

Vi har derudover i andre studier vist en sammenhæng mellem vejtrafikstøj og risiko for NHL og distal colon cancer, men her er vores studier indtil videre de eneste forskningsstudier på området og der er i den grad brug for mere evidens før vi kan konkludere en sammenhæng. For colon cancer kan man også finde information på cancer.dkhttps://www.cancer.dk/tyktarmskraeft-coloncancer/aarsager-tyktarmskraeft/

Sidst men ikke mindst har vi fundet en sammenhæng mellem trafikstøj og flere risikofaktorer for kræft

·         Overvægt – her har en del internationale studier også fundet sammenhæng

·         Fysisk inaktivitet – to studier har vist dette

·         Muligvis rygning og alkohol forbrug – men her mangler klart også mere forskning.

Så for at konkludere – ”vores studier peger i retning af at trafikstøj muligvis er en risikofaktor for kræft men der er endnu ikke er tilstrækkelig evidens for denne sammenhæng da der stadig mangler forskning”  Og som fodnote arbejder vi pt. intenst på at undersøge netop sammenhæng mellem støj og kræft i flere store projekter.

Kan KB politisk bakke et forslag op om at mindske trafikstøj?:

Evidensen er indtil videre ret begrænset. Så derfor findes der ikke mere fagligt materiale om emnet, ligesom KB ikke kan bakke forslaget op (pga begrænset evidens)

Principielt anbefaler Kræftens Bekæmpelse heller ikke borgerforslag – med mindre nogle helt særlige forhold gør sig gældende.

Du er velkommen til at ringe eller skrive til mig, hvis du har spørgsmål eller har brug for mere.

Jeg håber, det giver mening.

Med venlig hilsen

Camilla Stolt Nielsen
Områdekonsulent

Kræftens Bekæmpelse
Forening og Frivillige
Nørgaardsvej 10
2800 Lyngby
Telefon 88 27 90 39
Mobil 21 16 27 19


Google: trafikstøj tarmkræft

Søgning på Google: trafikstøj tarmkræft