Utrættelige støjkæmpere i Hvidovre

Se indslag

Sænk farten på motorvejen til 90 km/t i boligområder og dæmp støjen med 2-3 dB…

3 dB’s reduktion i støjen svarer til en halvering af lydstyrken. Ole Birk Olesen kalder det en hørbar men lille effekt ift. den ekstra transporttid og dermed gene det vil give trafikanterne at køre et par minutter ekstra. Bemærk at hastigheden i myldretiden alligevel er under 90 km/t. Hvad mener du? Læs Transportminister Ole Birk Olesens svar til en støjplaget Gladsaxe-Borger her

Læs også:

Teaser

Nyhedsudsendelse: 19:30 – 15. feb. 2019
Kilde: TV2 Lorry – Se oprindeligt indslag her

Forstå dB-skalaen på 2 minutter

Lyd måles i decibel, dB, og bl.a. Arbejdstilsynets grænseværdier for støj udtrykkes i dB. Få et hurtigt overblik over, hvad tallene betyder.

Det betyder decibel

  • Lydniveauer måles i decibel, dB. Det menneskelige øre har ikke samme følsomhed over for dybe toner som over for høje. Det er man nødt til at kompensere for, når støjen måles. Det gør man ved hjælp af et såkaldt A-filter. Derfor kaldes måleenheden også for dB(A).

  • Øret opfatter et utroligt spektrum af lyd – fra en knappenål der rammer gulvet til et jetfly. For at favne hele dette spektrum er dB-skalen logaritmisk. 3dB op eller ned på skalaen betyder derfor, at lyden er fordoblet eller halveret. Det dobbelte af 80dB er altså ikke 160dB – men 83 dB.

Mål støjen, hvis I oplever gener

Det kræver professionelt udstyr at måle støjen præcist. Men man kan downloade gratis apps til støjmåling til mobiltelefonen. De giver ikke en præcis måling, men de kan give jer et fingerpeg om, hvad der støjer og hvor det støjer mest.

Støjniveauer i hverdagen

Db Skala

Senest revideret den 03. januar 2018  

Kilde: BFA – Arbejdsmiljøweb.dk