Jysk trafikstøj plager stadigt flere – i København går det den modsatte vej

af Maria Runøe MøllerLæs Original Artikel

På fem år er antallet af trafikplagede boliger steget flere steder i landet. Se listen over de kommuner, hvor det støjer mest. 

Når Anja Warming går ud i sin have i Hørning, syd for Aarhus, tager hun ofte støjreducerende høretelefoner på. 

Brølet fra bilerne på den nærliggende Østjyske Motorvej er ulideligt. 

Biltrafikken vokser massivt 

Og siden regeringen i 2016 besluttede at udvide motorvejen fra fire til seks spor, ser larmen kun ud til at blive værre. 

TRAFIKSTØJ KAN SKADE DIT HELBRED

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejstøj ved boliger er fastsat til 58 decibel.

I Danmark betragtes en bolig som støjbelastet, når vejstøjniveauet overstiger den vejledende grænseværdi.

Støj fra vejtrafikken giver ikke høreskader, men støjen kan være en stressfaktor, der forøger risikoen for helbredseffekter.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO kan trafikstøj medføre gener og helbredseffekter som kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress og forhøjet blodtryk. Fold ud

 – Før boede vi i centrum af Aarhus, hvor vi var vant til støj, så vi tænkte, at det ikke ville være så slemt. Men vi havde nok ikke valgt at flytte herud, hvis vi havde vidst, at motorvejen skulle udbygges, siger Anja Warming. 

Hun er langt fra den eneste, der dagligt må bære over med høje trafiklyde. I løbet af fem år er antallet af støjplagede boliger i Jylland steget med knap 50 procent. Det viser en ny rapport fra Vejdirektoratet, skriver Jyllands-Posten

Nederst i artiklen kan du se de områder i landet, hvor trafikken støjer mest. 

Mere trafik på vejene

Mens der i 2012 var godt 36.000 støjplagede boliger i Jylland, steg antallet til knap 55.000 i 2017. 

Ifølge Vejdirektoratet skyldes det, at der er kommet flere biler på vejene. 

– Vi tilskriver det primært, at trafikken er steget i den periode. På motorvejene er trafikken steget med 26 procent på de fem år, siger Jakob Fryd, som er støjekspert i Vejdirektoratet.  

Færre oplever trafikstøj i København

Mens jyderne har fået mere støjende veje, er der skruet gevaldigt ned for trafiklarmen i københavnsområdet. 

Kigger man på trafikstøjen over hele Danmark, er antallet af ramte boliger derfor faldende. På landsplan er det samlede antal støjplagede boliger faldet fra 120.000 i 2010 til 106.000 i 2017. 

Det skyldes i høj grad, at man har brugt støjreducerende asfalt på en række udbygningsprojekter, fortæller Jakob Fryd. Derudover har man etableret en del støjafskærmning og støjvolde. 

– Man anvender skam også støjreducerende asfalt i Jylland. Men det er lidt dyrere at anvende, og derfor lægger vi det der, hvor støjniveauet er højest, og hvor boligtæthenden også er højest, siger han og påpeger, at der de senere år især er brugt penge på støjreducering i Aalborg, Aarhus, Odense og København. Her er flest borgere påvirket af trafikstøj

Kilde: VejdirektoratetFoto: Torben Christensen / Scanpix Denmark 

Venstre lover flere midler

Hvis beboere uden for de større byer også skal få glæde af den støjreducerende asfalt, skal der med andre ord skaffes flere penge. 

Hos Venstre beklager transportordfører Kristian Pihl Lorentzen da også, at midlerne ikke rækker længere. 

– Vi har jo faktisk sat puljer af til støjdæmpning. Det slår bare ikke til, siger han.

Han lover derfor, at regeringen vil finde flere penge gennem finansloven til netop støjpuljer. 

Venstre lover flere midler til reducering af trafikstøj0:35Ifølge transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) skal trafikstøjen blandt andet reduceres med flere midler gennem finansloven. Video: Maria Runøe Møller

– Derudover skal vi blive bedre til at fokusere på støjdæmpning, når vi bygger nye veje. Der er nogle eksempler på steder, hvor vi ikke har gjort det godt nok, siger transportordføreren. 

Minister: Mulighed for nye projekter er indskrænket

Også transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) ønsker flere midler afsat til at reducere støjniveauet. Men i øjeblikket er kassen tom. 

– Råderummet til offentlige investeringer er på nuværende tidspunkt begrænset, og muligheden for at igangsætte nye projekter er derfor indskrænket, udtaler han i en skriftlig kommentar til TV 2. 

– I regeringen vil vi dog øge rammen til offentlige investeringer i perioden 2021-2025, og vi vil i den forbindelse arbejde for flere midler til støjbekæmpelse langs statens vejnet, fortsætter han. 

Mange år i vente med støj

Der kan derfor gå op til syv år, før – og hvis – regeringens støjpulje når helt ud til Hørning og Anja Warming. 

I mellemtiden kan hun se frem til endnu flere biler i baghaven. 

– Dem, der bor tættest på vejen, har forsøgt at sætte buske og træer op, som de håber vokser op og tager lidt af støjen. Men det er jo på ingen måde nok, og det er heller ikke rimeligt, at vi selv skal gøre noget, siger hun. 

Sommerferien skal da heller ikke holdes i Hørning, fortæller hun: 

 – I de seks år, vi har boet her, har vi rejst sydpå. Vi kan ikke være sikre på at få en god sommer i vores egen have.Her oplever de den højeste trafikstøj

01København

Trafikstøj i Københavns kommune. Foto: Vejdirektoratet

1.343 borgere oplever trafikstøj over 68 decibel i Københavns kommune. Det gælder beboere omkring Borups Alle, Helsingørmotorvejen mellem Emdrup sø og Nordhavnsvej samt Hareskovvej. 

02Gentofte

Trafikstøj i Gentofte kommune. Foto: Vejdirektoratet

504 borgere oplever trafikstøj over 68 decibel. Det er beboere omkring Motorring 3 og Helsingørmotorvejen. 

03Hvidovre

Trafikstøj i Hvidovre kommune. Foto: Vejdirektoratet

361 borgere oplever trafikstøj over 68 decibel. Det gælder beboere omkring Motorring 3 og Hillerødmotorvejen. 

04Gladsaxe

Trafikstøj i Gladsaxe kommune. Foto: Vejdirektoratet

234 borgere oplever trafikstøj over 68 decibel. Det gælder boligområder omkring Motorring 3, Hillerødmotorvejen og Ring 4. 

05Jammerbugt 

Trafikstøj i Jammerbugt kommune. Foto: Vejdirektoratet

217 borgere oplever støj fra trafikken over 68 decibel. Det gælder beboere på strækningen fra Ålborgvej ved Fjerritslev til Thisted Landevej. 

06Ringkøbing-Skjern

Trafikstøj i Ringkøbing-Skjern kommune. Foto: Vejdirektoratet

170 borgere oplever trafikstøj over 68 decibel. Det gælder især Vardevej og Vejlevej. 

07Aabenraa

Trafikstøj i Aabenraa kommune. Foto: Vejdirektoratet

151 borgere oplever støjgener fra trafikken på over 68 decibel. Det gælder området omkring Tinglev, som påvirkes af støj fra statsvejen. 

08Viborg

Trafikstøj i Viborg kommune. Foto: Vejdirektoratet

139 borgere i området oplever trafikstøj over 68 decibel. Det gælder især beboere omkring Viborgvej fra Viborg mod Randers. 

09Ringsted

Trafikstøj i Ringsted kommune. Foto: Vejdirektoratet

132 borgere oplever støj fra trafikken over 68 decibel. Det gælder især beboere omkring Næstvedvej. 

10Struer

Trafikstøj i Struer kommune. Foto: Vejdirektoratet

I Struer kommune oplever 271 borgere gener fra trafikstøj. For godt halvdelen af den – 131 – er støjen over 68 decibel. Kilde: VejdirektoratetFoto: Scanpix