Holleufer tager endnu en tørn i “Underudvalget for trafikstøj”

Ole Holleufer (LA) skal stå i spidsen for arbejdet i underudvalget for trafikfremkommelighed.
Ole Holleufer (LA) skal stå i spidsen for arbejdet i underudvalget for trafikfremkommelighed.

Kilde: SN.dk – Læs original artikel her
Furesø – 08. marts 2019 kl. 14:05 Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk

FURESØ: Underudvalget for trafikstøj afleverede i sidste måned en række anbefalinger, som byrådet i Furesø nu vil arbejde videre med.

Nu går det så løs med endnu et såkaldt § 17, stk. udvalg. Denne gang om trafik – fremkommelighed og trafiksikkerhed.

Liberal Alliances Ole Holleufer bliver ligesom i trafikstøjudvalget formand. I udvalget sidder desuden fire politikere: Preben Sandberg Pettersson (S), Tine Hessner (RV), Lars Carpens (V) og Lene Munch-Petersen (S). Dertil kommer repræsentanter for en række organisationer og grundejerforeninger samt interesserede borgere.

Det forventes, at det rådgivende udvalgs anbefalinger vil foreligge på fagudvalgsmødet den 5. december, og herefter igangsætter forvaltningen udarbejdelsen af en samlet trafikplan for kommunen. Der er afsat 800.000 kroner til bistand for underudvalget.

– Jeg håber, at vi kan basere det faktuelt med data, hvor meget vores veje og busser bliver brugt, og hvor meget pendling der er gennem kommunen. Det er vigtigt at få et billede af, hvordan trafikken ser ud, og hvordan den udvikler sig, siger Ole Holleufer (LA) og understreger følgende:

– Udvalget skal kun beskæftige sig med vejene indenfor Furesø Kommune og indenfor, hvad kommunen kan gøre. Vi kan ikke ændre på motorvejen.

I den kommende tid handler det om at få interesserede borgere med i arbejdet.

– Det vigtigste er at få interesserede borgere med. Jeg forudser, at der bliver mere at diskuteret i dette udvalg end i støjudvalget, hvor vi meget var på linje. Det er vigtigt, at borgernes interesser bliver repræsenteret bredt i udvalget, forklarer Ole Holleufer.

Udvalget skal især kigge på infrastrukturen i de trafikbelastede området. Det omfatter udbygningen på Laanshøj, hvor der ikke er lavet yderligere tiltag på Kirke Værløsevej trods de mange nye beboere, men også Frederiksborgvej i Farum bliver et emne.

– Vi skal kigge på overordnede rammer for, hvordan kommunen laver infrastruktur, siger Ole Holleufer.

mikkel

Politisk varm luft om trafikstøj

11. FEB 2019, 20:16
Læserbrev aff Morten Frank, Buddinge Hovedgade 116 B

I Gladsaxe Bladet 4. februar kan man læse, at Trafikministeriet giver trafik- og teknikudvalget en kold skulder i forhold til afhjælpning af støjgener på statsvejene. Det er naturligvis beklageligt for de berørte beboere. Det kommer i forlængelse af, at flere politikere i læserbreve med mere har pustet sig retorisk op, herunder borgmesteren der skriver, at ”Så vi er meget opmærksomme på problemet med støj og trængsel for og gør hvad vi kan for at finde langtidsholdbare og bæredygtige løsninger.”
Men dette gælder åbenbart kun, når talen falder på statsveje, hvor problemet jo nemt kan tilskrives andet end kommunens egene beslutninger.
Som borger får man nemlig også en kold skulder, når man henvender sig om problemer på kommunale veje. Buddinge Hovedgade er et godt eksempel herpå. Talrige henvendelser om støj, vibrationer af huse, høj hastighed, ulovlige og farlige parkeringer samt enorm trafikbelastning har ikke ført til andet end nogle pæne ord om ”forståelse”, men uden konkrete og effektfulde handlinger.
Virkemidler som politikerne gerne vil have staten benytter, herunder automatisk fartkontrol og nedsættelse af hastighed, bliver blank afvist. Der kører næsten 10.000 biler inkl. masser af busser på vejen hver dag. 25% af disse overskrider hastighedsgrænsen. Men alle forslag og argumenter bliver affejet med ”hensyn til fremkommelighed” – præcis sammen argument, som trafikministeriet nu benytter mht. statsvejene. Det er næsten komisk, men også kun næsten.

Kilde: Gladsaxebladet – Læs original artikel her