Søg

Trafikstøj bliver i dagens Danmark betragtet som et nødvendigt onde…

… men støjen har meget store konsekvenser for de ca. 1,4 million mennesker (700.000 boliger) i Danmark, der bliver udsat for den og problemet fortjener meget mere opmærksomhed.

Trafikstøj er motor- og dækstøj fra veje og motorveje i hele landet.

WHO anbefaler en grænseværdi for boligområder i Europa på 53 dB, men i Danmark arbejder vi med en 11 år gammel grænseværdi fra Miljøstyrelsen58 dB. Denne forskel på 5 dB vil af mennesker opleves som en 3 dobling af lydstyrken*. EU anbefaler en til sammenligning engrænseværdi på 55 dB (58 db opleves som en fordobling af lydstyrken fra 55 dB)

I Danmark kan 200-500 dødsfald hvert år relateres til trafikstøj. Til sammenligning, har antallet af trafikdrab siden 2011 ligget konstant lige under 200.

Trafikstøj kan være skadeligt for helbredet, hvis du udsættes for det i længere tid.

Undersøgelser peger på flere sundhedsskadelige virkninger:
• Søvnmangel
• Stress
Blodpropper i hjertet
Diabetes
Blødning eller blodprop i hjernen
• Herudover indikerer foreløbige undersøgelser også forhøjet risiko for  visse former for kræft

Omkostningerne for Danmark løber op i milliarder af kroner, i tabte skatteindtæger på arbejde og bolig, samt forhøjede omkostninger på sundhedsområdet.

Udgifter til fjernelse/dæmpning af trafikstøj, menes derfor at være selvfinansierende for staten og kommunerne pga. de positive effekter det har på både indkomstskatter, grundskyld, ejendomsskatter, samt besparelser på sundhedsområdet.

Vil du hjælpe os…med at gøre noget ved problemet? Så gør følgende:

OBS: Din email er VIGTIG!!!

Alle underskrifter og e-mails med historier samles sammen og videregives til relevante politikere, for at yde maksimalt pres i den politiske arena og dermed også medierne.

Vi løser kun trafikstøjsproblemet ved at være mange, der står sammen!

Med Venlig Hilsen

Bekæmp Støjen Fra Motorvejen” – stop@trafikstøj.nu

Kurt, Nina, Pernille, Frederik, Kristine, Peter, Niels, Ole, Nick, Nicoline, Gitte, Ilsebeth, Christina, Palle, Nicklas, Jesper, Kristian, Jan, Jette, Lars, Susanne, Eva, Pernille, Jan, Jeanette, Pia, Sussi, Erik, Lars, Lone, Tobias, Peter, Jette, Christian, Mads, Mette, Nicolai, Pia, Maria, Mille, Kenneth, Helle, Marianne, Charlotte, Susan, Annelies, Lucas, Malene, Kristian, Gitte, Alexander, Arne, Lene, Julie, Rasmus, Asbjørn, Andreas, Claus, Inge, Pia, Victor, Sophie, Linda, Cecilie, Tina, Jan, Kennie, Claus, Maibritt, Karina, Charlotte, Jane, Pia, Per, Jens, Grete, James, Søs, Jeanette, Kirsten, Arno, Jakob, Dorthe, Carl, Susse, Bjarne, Rikke, Erling, Henriette, John, Søren, Charlotte, Anne, Stephanie, Annette, Jim, Marie, Henri, Lene, Asbjørn, Dorthe, Henrik, Pia, Lone, Lis, Mette, Alfred, Helle, Lieng, Lars, Marina, Susanne, Jesper, Mette, Mia, Vivi, Mille, Susanne, Anne, Thekla, Sussie, Bjørn, Andreas, Marianne, Mette, Heidi, Pia, Kristian, Jesper, Malene, Mike, Søren, Louise, Anne, Torben, Tabita, Jytte, Jens, Carsten, Tine, Christina, Karin, Mette, Tilde, Morten, Thorzen, Lotte, Leon, Lisette, Mie, Mette, Astrid, Merete, Lisette, Susanne, Kirstine, Helle, Julie, Serdal, Derya, Andreas … m.fl.

(*) Se: https://www.arbejdsmiljoweb.dk/stoej_lys_og_luft/stoej-paa-arbejdspladsen/fakta-om-stoej/forstaa-db-skalaen