MINDRE STØJ- OG LUFTFORURENING, OG MERE NATUR I VORES HOVEDSTAD

Mads Fuglede på Facebook d. 24. Januar 2019

Trafikstøj er en stor gene for mange mennesker både i den tætte by, i forstæderne og langs hovedfærdselsårene i hovedstaden. På landsplan er over 700.000 boliger belastet med vejstøj over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 58 decibel (dB), og ikke mindst i hovedstaden er problemet omfattende. Trafikstøj er ikke kun til stor gene for mange mennesker, den øger også risikoen for en række alvorlige sygdomme. Det er vi nødt til at tage alvorligt. Det har været en af mine helt store mærkesager, siden jeg kom i folketinget.

Derfor er jeg rigtig glad for, at regeringens nye Hovedstadsstrategi har et stort fokus på at mindske både støj- og luftforurening. Af gode forslag kan bl.a. nævnes:
– En ændring af Fingerplanen, så der i højere grad gives mulighed for at etablere støjvolde i de grønne kiler langs motorvejene. 
– En grøn omstilling af store dele af transportsektoren, som skal bidrage til mindre støj- og luftforurening. 
– At regeringen fra 2020 vil udrulle klimavenlig asfalt, som reducerer både brændstofforbrug og støj på strækninger af statsvejnettet, der står til at have ny belægning.

Det er gode skridt i den rigtige retning mod et mindre støjplaget hovedstadsområde. Og jeg vil kæmpe for, at der også i forbindelse med den kommende infrastrukturplan vil blive afsat penge til støjreducerende tiltag i hovedstadsområdet.

Støj- og klimavenlig afsalt er vejen frem

AF SERDAL BENLI, SF, VICEBORGMESTER GLADSAXE
Original artikel i Gladsaxebladet d. 16. okt. 2018

Det står desværre langt værre til med vores støjforurening end hidtil antaget.

En ny undersøgelse fra WHO viser at vores smertegrænse ligger markant lavere end den grænse som vi i Danmark sætter for hvad man kan betegne som sundhedsskadelig støj.
Allerede i dag bliver alt for mange, også i Gladsaxe, efter den gamle grænse ramt af sundhedsskadelig støj, men med den nye forskning mere end fordobles det antal borgere der bliver ramt, og de der bliver ramt bliver ramt værre. 

Som eksempel nævnes en stigning i Herlev fra 9.859 ramte til 19.461 ramte af sundhedsskadelig støj.

Det er derfor ikke for sjov når jeg og andre folketingskandidater her i Københavns omegn, råber vagt i gevær over for de massive støjgener, som vi bliver udsat for i vores område og når vi kræver mere og større fokus på at også Københavns Omegn får del i de mange trafikmillioner. Kommunerne kan ikke klare denne her udfordring alene, og med Venstre-miljøministerens manglende handling, så kræver også dette område en ny regering der tager helt almindelige menneskers problemer alvorligt.