Hvor meget påvirker støj huspriserne?

Meget trafikstøj påvirker boligpriser. Læs, hvor meget mindre du kan få for et støjplaget hus.

Ajourført: fredag d. 14. september 2018
Af: journalist Louise Skøtt Gadeberg – journalist Kim Gregersen

Kan trafikstøj reducere værdien af dit hus?
Trafikstøj kan reducere værdien af et hus betragteligt. Foto: Colourbox

Meget trafikstøj påvirker huspriserne. Det viser flere undersøgelser.

Og beboerne i mange boliger er udsat for trafikstøj. Ifølge Miljøstyrelsen er ca. 785.000 boliger i Danmark belastet over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støj. De fleste støjbelastede boliger ligger i de større byer.

LÆS OGSÅ:  Støjgener der kommer udefra

Hvor meget påvirker trafikstøj huspriser?

En undersøgelse fra Miljøstyrelsen for huspriserne på enfamiliehuse i hovedstadsområdet viser, at husprisen falder med ca. 1 procent pr. dB, vejstøjen overstiger 55 dB. En boligs værdi falder isoleret set 25 procent, hvis den ligger tæt på en motorvej eller jernbane, sammenlignet med en lignende bolig uden disse støjkilder tæt på.

En anden undersøgelse fra Realkreditrådet, baseret på baggrund af ca. 20.000 hushandler fra 2009-2013, viser, at et hus på 140 kvadratmeter i gennemsnit koster 165.000 kr. mere, hvis boligen er placeret i et område, hvor vejstøjen er under 55 dB, sammenlignet med en bolig placeret i et område, hvor vejstøjen er mere end 60 dB.

LÆS OGSÅ:  Boligpriser – prisdannelse på ejerboliger

Betyder en jernbane i baghaven noget for husprisen?

En jernbane tæt på boligen med IC-tog, regionaltog eller S-tog kørende forbi betyder også noget for huspriserne.

En opgørelse fra boligsiden.dk fra 2012-2018 over 3.239 solgte villaer og rækkehuse, der ligger mindre end 50 meter fra en jernbane, viser, at de bliver solgt for 7 procent mindre end for sammenlignelige huse, der ligger mere end 100 meter væk fra en jernbane. Opgørelsen viser også, at det tager 19 procent længere tid at sælge husene tæt på jernbanen.

Hvorfor påvirker trafikstøj huspriser?

Meget trafikstøj ved en bolig får færre til at ville købe den. Det giver lavere efterspørgsel, og dermed falder prisen.

I en spørgeskemaundersøgelse i ejendomsmæglerkæden homes boligpanel svarer flere end 7 ud af 10, at “en trafikeret vej tæt på boligen” enten vil have “stor negativ betydning” eller ligefrem betyde, at de “aldrig vil overveje købet”.

I en afstemning blandt brugerne på boligsiden.dk i august 2018 svarer fire ud af fem, at de ikke har lyst til at købe hus på en grund, der støder op til en togbane. 

Bekymring for luftforurening forårsaget af meget trafik kan evt. også have en indvirkning på, at færre ønsker at købe et hus, der er plaget af trafikstøj.

LÆS OGSÅ:  Se huspriserne i din kommune de sidste 20 år

LÆS OGSÅ:  Dennis fandt sit drømmehus mellem motorvej og jernbane

Oprindeligt publiceret d. 2. maj 2016, senest ajourført d. 14. september 2018

KILDER OG HENVISNINGER

KILDER:

HENVISNINGER:

Original artikel på Bolius