Forskere skal undersøge, om støj kan give kræft

08-05-2017
Forskning fra blandt andre Kræftens Bekæmpelse peger på, at støj muligvis kan øge risikoen for blandt andet brystkræft. Men man ved imidlertid meget lidt om sammenhængen mellem støj og kræft. En ny stor, nordisk undersøgelse med Kræftens Bekæmpelse i spidsen skal i de næste fire år blandt andet undersøge, om støj øger risikoen for bryst- og tarmkræft.

Ny forskning skal undersøge, om støj kan øge risikoen for kræft. Arbejdet ledes af seniorforsker Mette Sørensen fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning

Mange af os vil formentlig foretrække lyden af fuglefløjt frem for lyden af en susende motorvej eller støj fra maskiner i en produktionshal. Men hvor skadeligt er støj egentlig for vores helbred? Og kan det ligefrem føre til så alvorlige sygdomme som kræft? Det spørgsmål skal en række forskere fra Danmark, Norge, Sverige og Finland forsøge at finde svar på. Arbejdet er støttet med 10 mio. norske kroner fra Nordforsk-Fonden, og det er seniorforsker Mette Sørensen fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, der skal koordinere arbejdet.

Forskerne skal ved hjælp af avancerede matematiske modeller beregne den støj, som de i alt 150 000 deltagere fra fire lande, er udsat for. Det er både støj på arbejdspladsen og støj hjemme – fra motorveje, lufthavne, jernbaner og trafikerede veje, hvor forskerne kan beregne, hvor mange decibel deltagernes hjem hver dag rammes med.

– Vi vil undersøge, om der er en sammenhæng mellem støj og bryst- og tarmkræft. Både i forhold til risikoen for at få sygdommene og for sandsynligheden for at overleve. Vi er også interesserede i at undersøge, om der er forskel på hvor og hvornår støjen opleves. Er det eksempelvis værre at være udsat for støj hjemme end på arbejdet – eller omvendt? Og er det mest skadelige at være udsat for støj hele døgnet, dvs. både på arbejde og hjemme, da kroppen dermed ikke oplever stille, restituerende perioder, siger Mette Sørensen.

Der er også forskel på typerne af støj, og forskerne vil også registrere, om det har forskellig betydning, om man eksempelvis er udsat for støj fra en vej, kort intens støj fra en lufthavn eller rumlen fra en jernbane.

De andre nordiske deltagere har andre forskningsfelter, og de undersøger blandt andet, om støj øger risikoen for fedme, hjerte-kar sygdomme, samt risiko for komplikationer ved graviditet.

Viden kan forebygge
Tidligere undersøgelser fra blandt andet Kræftens Bekæmpelse har peget på, at støj nær boligen fra vej og jernbaner kan øge risikoen for brystkræft. Man ved ikke, hvad årsagen er, men en teori er, at det forstyrrer nattesøvnen, og på den måde påvirker hjernens produktion af døgnrytmehormonet melatonin.

For mange er støj en del af hverdagen. Omkring 30 pct. af danskerne er hver dag udsat for støj med så mange decibel, at det overstiger miljøstyrelsens grænseværdier. Det er derfor vigtigt at vide, om man kan blive syg af støjen, fordi det vil gøre det muligt at forebygge sygdomme.

– I byer eller nær anden trafik kan støjskærme, støjreducerende bildæk, støjdæmpende asfalt eller lyddæmpende vinduer, måske være en løsning. Men første skridt er, at vi får mere viden om, hvordan støjen påvirker os, siger Mette Sørensen.

Forskningsprojektet går i gang i løbet af 2017 og forventes afsluttet i slutningen af 2020

Kilde: Kræftens Bekæmpelse, Læs original artikel her


Fra: Camilla Stolt Nielsen <stolt@cancer.dk>
Dato: 14. januar 2019 kl. 13.50.54 CET
Emne:Vedr. trafikstøj og risiko for kræft – begrænset evidens

Jeg har nu undersøgt:

1.     Trafikstøj og risiko for kræft (hos forskningsafdelingen)

2.    Om KB politisk kan bakke et forslag om at mindske trafikstøj op.

Svar fra Forskning ved Mette Sørensen, seniorforsker:

Vi har lavet forskningsprojekter om hvorvidt trafikstøj øger risikoen for kræft. I et studie fandt vi at udsættelse for vejstøj samt udsættelse for jernbanestøj begge øgede risiko for en type brystkræft, nemlig østrogen-receptor negative brystkræft (men ikke østrogen-receptor positiv). Et tysk studie har senere peget i samme retning og et andet dansk studie har netop vist en sammenhæng mellem trafikstøj og østrogen-receptor positiv men ikke østrogen-receptor negativ. Der er derfor flere studier der peger i retning af at der kan være en sammenhæng mellem støj og brystkræft men der er ikke nok evidens til at vi kan gå ud og konkludere at der er sammenhæng. Vi har lidt information om trafikstøj og brystkræft på cancer.dkhttps://www.cancer.dk/brystkraeft-mammacancer/aarsager-brystkraeft/aarsager-brystkraeft-livsstil/

Vi har derudover i andre studier vist en sammenhæng mellem vejtrafikstøj og risiko for NHL og distal colon cancer, men her er vores studier indtil videre de eneste forskningsstudier på området og der er i den grad brug for mere evidens før vi kan konkludere en sammenhæng. For colon cancer kan man også finde information på cancer.dkhttps://www.cancer.dk/tyktarmskraeft-coloncancer/aarsager-tyktarmskraeft/

Sidst men ikke mindst har vi fundet en sammenhæng mellem trafikstøj og flere risikofaktorer for kræft

·         Overvægt – her har en del internationale studier også fundet sammenhæng

·         Fysisk inaktivitet – to studier har vist dette

·         Muligvis rygning og alkohol forbrug – men her mangler klart også mere forskning.

Så for at konkludere – ”vores studier peger i retning af at trafikstøj muligvis er en risikofaktor for kræft men der er endnu ikke er tilstrækkelig evidens for denne sammenhæng da der stadig mangler forskning”  Og som fodnote arbejder vi pt. intenst på at undersøge netop sammenhæng mellem støj og kræft i flere store projekter.

Kan KB politisk bakke et forslag op om at mindske trafikstøj?:

Evidensen er indtil videre ret begrænset. Så derfor findes der ikke mere fagligt materiale om emnet, ligesom KB ikke kan bakke forslaget op (pga begrænset evidens)

Principielt anbefaler Kræftens Bekæmpelse heller ikke borgerforslag – med mindre nogle helt særlige forhold gør sig gældende.

Du er velkommen til at ringe eller skrive til mig, hvis du har spørgsmål eller har brug for mere.

Jeg håber, det giver mening.

Med venlig hilsen

Camilla Stolt Nielsen
Områdekonsulent

Kræftens Bekæmpelse
Forening og Frivillige
Nørgaardsvej 10
2800 Lyngby
Telefon 88 27 90 39
Mobil 21 16 27 19


Google: trafikstøj tarmkræft

Søgning på Google: trafikstøj tarmkræft