Antal underskrifter indsamlet: 1.633

Denne underskriftsindsamling er til for alle danskere, der dagligt oplever et urimeligt højt niveau af trafikstøj. Det gælder både trafikstøj fra kommunale-, regionale veje samt fra statsvejene der omfatter Motorveje og Motortrafikveje.

Skriv under på din mobil, tablet eller pc, hvor som helst, når som helst