Vil ministeren tiltræde WHO’s anbefaling og sænke grænsen for trafikstøj fra 58 til 53 db?

2018-19
S 151 endeligt svar
Offentligt

Folketingets Lovsekretariat
Christiansborg
1240 København K

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. S 151 stillet den 25. oktober 2018 af Troels Ravn (S).

Spørgsmål nr. S 151
”Vil ministeren tiltræde WHO’s anbefaling og sænke grænsen for trafikstøj fra 58 til 53 db?”

Begrundelse
Der henvises til artiklen »WHO dumper danske støjgrænser: Langt flere ramt af farlig støj« bragt på dr.dk den 10. oktober 2018.

Svar
Som det fremgår af den artikel, der henvises til i spørgsmålet, har jeg bedt Miljøstyrelsen kigge nærmere på rapporten, og vurdere om der er behov for evt. opfølgning.

Se Svaret (original version):

https://www.ft.dk/samling/20181/spoergsmaal/s151/svar/1525637/1962555.pdf

https://mfvm.dk/ministeriet/ministeren/