Diabetes koster det danske samfund 31,8 milliarder kroner om året – Trafikstøj er en af årsagerne

Det vurderes at trafikstøj næste år vil medføre 600 slagtilfælde og 1400 nye tilfælde af diabetes.

Diabetes og økonomi

Læs original artikel

Diabetes koster det danske samfund 31,8 milliarder kroner om året. Den største udgift ligger på produktivitetstab på lidt over 13 milliarder kroner (41 procent), plejesektoren koster ca. 6,4 milliarder, behandlingen hos praktiserende læger og på hospitalerne koster 5,5 milliarder mens medicinudgifterne er på lidt over 1 milliard kroner.

Følgesygdomme som hjerteproblemer, synsproblemer, nyreproblemer og amputationer invaliderer den enkelte og er en tung post i den samlede økonomi. Hver fjerde diabetespatient har komplicerede følgesygdomme og tegner sig for næsten 60 procent af de samlede udgifter1.

Fordoblet antal diabetikere fra 2000-2017

Antallet af mennesker med diabetes er mere end fordoblet fra 2000-20172. Stigningen skyldes, at der dels er sket en stigning i det årlige antal nye diabetestilfælde og dels er sket et fald i overdødeligheden blandt mennesker med diabetes.

Samlet set lever mennesker med diabetes længere, de har mindre risiko for følgesygdomme og der kommer flere nye tilfælde3.

Forklaring til beregningerne

Ovenstående tal stammer fra Diabetes Impact Study4, et studie, som har set på de samlede udgifter hos alle registreret med diabetes og sammenlignet med en kontrolgruppe, som matcher på køn, alder og geografi samt på uddannelse, når der regnes på produktivitetstab.

De forskelle, der er i udgifter til behandling, medicin og pleje samt i produktivitetstab, antages derfor at skyldes patientens diabetes. Det er den metode, faglitteraturen finder velegnet til omkostningsanalyser af kroniske sygdomme med følgesygdomme, såsom diabetes.

Referencer

1. C., Sortsø, A., Green, P. B., Jensen, M., Emneus (2015) Societal costs of diabetes mellitus in Denmark. Diabetic Medicine, 29 October 2015.
2. Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme (RUKS), Sundhedsdatastyrelsen 2017.
3. Green, A., Sortsø, C., Bjødstrup Jensen, P., Emneus, M. (2015) Incidence, morbidity, mortality, and prevalence of diabetes in Denmark, 2000–2011: results from the Diabetes Impact Study 2013. Clinical Epidemiology, 23 October 2015.
4. Diabetes Impact Study er et dansk studie fra 2015, som undersøger de diabetesrelaterede omkostninger i Danmark. Til at organisere og gennemføre studiet samarbejdede Diabetesforeningen med Institute of Applied Economics and Health Research (ApEHR) og Center for Sundhedsøkonomisk Forskning (Cohere) ved Syddansk Universitet.

Læs mere om Diabetes Impact Study

Læs også “Mindst 260.750 danskere har diabetes”


Red. Omkostningen pr. diabetiker kan vel så, jf. ovenstående, beregnes til 31,8 mia kr/260.750 danskere = 121.956 kr pr. person. Næste år koster alle nye 1400 diabetestilfælde pga. trafikstøj så 1400 pers. x 121.956 kr. altså 170.738.400 kr. (170 mio kr.) + alle de foregående års nye diabetikertilfælde forårsaget af trafikstøj. Hvis vi nu fandt på nogle vedvarende, bæredygtige løsninger for at fjerne/begrænse trafikstøjen ville vi kunne spare enorme summer blot på diabetesområdet.