Hjælp OS!

Del, del, del dette budskab med så mange du kan. Jo flere vi er jo bedre kan vi overdøve støjen fra motorvejen og vejene og til sidst blive hørt i folketinget. Der skal nye støjgrænser, nye beregningsmetoder og ny lovgivning til! Del, del, del….BEKÆMP STØJEN FRA MOTORVEJEN

Kære Medborger.

Nu har du mulighed for at blive hørt og gøre din indflydelse gældende og vi håber på din hjælp.

Vi er en stadigt større gruppe danskere, der hver dag lider under den stigende trafikstøj her i landet. Trafikstøj bliver i dagens Danmark betragtet som et nødvendigt onde, men støjen har meget store konsekvenser for de ca. 1,4 million mennesker (700.000 boliger) i Danmark, der bliver udsat for den og problemet fortjener meget mere opmærksomhed.

Trafikstøj er motor- og dækstøj fra veje og motorveje i hele landet.

WHO anbefaler en grænseværdi for boligområder i Europa på 53 dB, men i Danmark arbejder vi med en 11 år gammel grænseværdi fra Miljøstyrelsen58 dB. Denne forskel på 5 dB vil af mennesker næsten opleves som en 3 dobling af lydstyrken*.

I Danmark kan 200-500 dødsfald hvert år relateres til trafikstøj. Til sammenligning, har antallet af trafikdrab siden 2011 ligget konstant lige under 200.

Trafikstøj kan være skadeligt for helbredet, hvis du udsættes for det i længere tid.

Undersøgelser peger på flere sundhedsskadelige virkninger:
Blodpropper i hjertet
Diabetes
Blødning eller blodprop i hjernen

Se flere detaljer på facebookgruppen “Bekæmp Støjen Fra Motorvejen”

Udgifter til fjernelse/dæmpning af trafikstøj, menes at være selvfinansierende for staten og kommunerne pga. de positive effekter det har på både indkomstskatter, grundskyld og ejendomsskatter, samt besparelser på sundhedsområdet.

Vil du hjælpe os…med at gøre noget ved problemet? Så gør følgende:

Vi holder dig opdateret på facebook og kontakter dig på e-mail når vi er klar til f.eks. at lave underskriftsindsamling.

OBS: Din email er VIGTIG!!!

Alle e-mails samles sammen og videregives til relevante politikere, for at yde maksimalt pres i den politiske arena og dermed også medierne.

Vi løser kun trafikstøjsproblemet ved at være mange, der står sammen!

Med Venlig Hilsen

Bekæmp Støjen Fra Motorvejen” – stop@trafikstøj.nu

Nicolai, Pia, Kurt, Nina, Pernille, Frederik, Kristine, Peter, Niels, Ole, Nick, Nicoline, Gitte, Ilsebeth, Christina, Palle,
Nicklas, Jesper, Kristian, Jan, Jette, Lars, Susanne, Eva, Pernille, Jan, Jeanette, Pia, Sussi, Erik, Lars, Lone, Tobias, Peter, Jette, Christian, Mads, Mette, Maria, Mille, Kenneth, Helle, Marianne, Charlotte, Susan, Annelies, Lucas, Malene, Kristian, Gitte, Alexander, Arne, Lene, Julie, Rasmus, Asbjørn, Andreas, Claus, Inge, Pia, Victor, Sophie, Linda, Cecilie, Tina, Jan, Kennie, Claus, Maibritt, Karina, Charlotte, Jane, Pia, Per, Jens, Grete, James, Søs, Jeanette, Kirsten, Arno, Jakob, Dorthe, Carl, Susse, Bjarne, Rikke, Erling, Henriette, John, Søren, Charlotte, Anne, Stephanie, Annette, Jim, Marie, Henri, Lene, Asbjørn, Dorthe, Henrik, Pia, Lone, Lis, Mette, Alfred, Helle, Lieng, Lars, Marina, Susanne, Jesper, Mette, Mia, Vivi, Mille, Susanne, Anne, Thekla, Sussie, Bjørn, Andreas, Marianne, Mette, Heidi, Pia, Kristian, Jesper, Malene, Mike, Søren, Louise, Anne, Torben, Tabita, Jytte, Jens, Carsten, Tine, Christina, Karin, Mette, Tilde, Morten, Thorzen, Lotte, Leon, Lisette, Mie, Mette, Astrid, Merete, Lisette, Susanne, Kirstine, Helle, Julie, Serdal, Derya, Andreas … m.fl.

(*) Se: https://www.arbejdsmiljoweb.dk/stoej_lys_og_luft/stoej-paa-arbejdspladsen/fakta-om-stoej/forstaa-db-skalaen