Hvem er vi?

Det kan vi svare meget nemt på. Vi er ligesom dig – en helt almindelig flok borgere der mener vi har for meget trafikstøj.

Vi vil arbejde for at begrænse trafikstøj i Danmark igennem mere fokus på problemet.

Vi vil arbejde hen imod en reduktion af den nuværende (vejledende) støjgrænse på 58 dB for boligområder til 53 dB som er anbefalet af WHO. EU anbefaler 55 dB. Støjgrænsen skal være lovpligtig, ikke kun vejledende som i dag.

Vi vil arbejde for at få implementeret konkrete og bæredygtige tiltag for at begrænse trafikstøjen.

Denne gruppe er til for at hjælpe alle støjplagede borgere i Danmark. Vi vil søge at forene de borgere der i årevis har været plaget af trafikstøj. Derfor er alle velkomne uanset hvor man bor i Landet. Vi arbejder på både nationalt og lokalt plan for at begrænse alle former for trafikstøj

Vi er en non-profit forening startet i Lyngby, nord for København, af borgere der plages hårdt af støj fra Motorring 3 og Hillerødmotorvejen. Vi samarbejder med andre grupperinger imod trafikstøj og indgår i et tværpolitisk samarbejde med politikere fra flere sider i det politiske landskab.

Vi har allesammen et mål: “at danne fælles front og begrænse trafikstøjen i Danmark”. Sammen er vi stærkest, så kontakt os endelig hvis du vil støtte op om sagen.

Kontakt os på email: stop@trafikstøj.nu eller via facebook gruppen “Bekæmp Støjen Fra Motorvejen” Læs mere på www.trafikstøj.nu (www.trafikstoej.nu). Du kan også “Skrive under” i formularen nederst på siden.

Med venlig hilsen…

Jeg hedder Nicolai, min kone hedder Pia og min nabo hedder Kurt.
Herudover har vi en Mads, Serdal, Nina, Pernille, Frederik, Kristine, Peter, Niels, Ole, Nick, Nicoline, Gitte, Ilsebeth, Christina, Palle, Nicklas, Jesper, Kristian, Jan, Jette, Lars, Susanne, Eva, Pernille, Jan, Jeanette, Pia, Sussi, Erik, Lars, Lone, Tobias, Peter, Jette, Christian, Mads, Mette, Maria, Mille, Kenneth, Helle, Marianne, Charlotte, Susan, Annelies, Lucas, Malene, Kristian, Gitte, Alexander, Arne, Lene, Julie, Rasmus, Asbjørn, Andreas, Claus, Inge, Pia, Victor, Sophie, Linda, Cecilie, Tina, Jan, Kennie, Claus, Maibritt, Karina, Charlotte, Jane, Pia, Per, Jens, Grete, James, Søs, Jeanette, Kirsten, Arno, Jakob, Dorthe, Carl, Susse, Bjarne, Rikke, Erling, Henriette, John, Søren, Charlotte, Anne, Stephanie, Annette, Jim, Marie, Henri, Lene, Asbjørn, Dorthe, Henrik, Pia, Lone, Lis, Mette, Alfred, Helle, Lieng, Lars, Marina, Susanne, Jesper, Mette, Mia, Vivi, Mille, Susanne, Anne, Thekla, Sussie, Bjørn, Andreas, Marianne, Mette, Heidi, Pia, Kristian, Jesper, Malene, Mike, Søren, Louise, Anne, Torben, Tabita, Jytte, Jens, Carsten, Tine, Christina, Karin, Mette, Tilde, Morten, Thorzen, Lotte, Leon, Lisette, Mie, Mette, Astrid, Merete, Lisette, Susanne, Kirstine, Helle, Julie, Derya, Andreas ……… m.fl.